YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE

YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE

 

Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin amaçlarını gerçekleştirmek için kurulan Emanet Borç Para Verme (Karz-ı Hasen) Fonu, Emeklilik Yardım Fonu ve Sosyal Yardım Fonlarından yararlanabilmek için üyelerimizin Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeliğinin devam etmesi veya Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeliği devam ederken memurluktan emekli olmaları ve aidatlarını ödemeleri gerekmektedir.

 

Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddesi uyarınca Yardımlaşma Sandığı üyeliği;

a-Sendika ve Yardımlaşma Sandığı üyeliğinden çekilmesi (istifa),

b-Kamu görevinden ayrılması (istifa etmesi veya görevine son verilmesi),

c-Sandıktaki birikimini alıp ayrılması,

d-Üyenin vefat etmesi

Hallerinde sona erer. Kamu hizmetine son verilenlerin adli süreçleri boyunca üye aidatları yatırmaya devam edenlerin üyelikleri düşmez. Vefat eden üyelerin katılımcısı varislerinin yazılı talepte bulunması halinde talep eden murisin üyeliği de devam eder.

 

Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığı Emeklilik ve Sosyal Yardım Yönergesinin 7. maddesi uyarınca Sandık üyeliği sona erenlerin aidatlarının iadesi üyelik sürelerine bakılmaksızın;

a) Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nin 7’inci maddesi uyarınca sandık üyesi iken üyelikleri düşürülenlere,

b) Sandık üyeliğinden istifa edenlere,

giriş aidatları hariç birikmiş aidatları aynen iade edilir.

 

Bu nedenle Yardımlaşma Sandığı üyesiyken Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeliğinden ayrılanların giriş aidatları hariç birikmiş aidatları aynen iade edilecektir.

 

Bu şartlar Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye olanlar ve ücretli çalışanlardan üye olanlar ile sendikalara üye olamayan Diyanet ve Vakıflar çalışanlarını, Sendika Genel Merkezi ve şubelerinde ücretli olarak çalışan personelden sandığa üye olanları ve Yardımlaşma Sandığı ve bağlı iktisadi işletmeler de çalışanlarından sandığa üye olan Gönüllü Üyelerimiz için de geçerlidir.

 

YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETİM KURULU


5.11.2020 13:46:50